PozRobot 2013

Rozpoczynamy publikację informacji na temat  V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Robotyki PozRobot.
W tym roku przewidujemy kilka drobnych zmian w stosunku do poprzednich edycji. Pierwszą i najważniejszą różnicą jest wprowadzenie nowej kategorii – START – dla uczniów klas 0 – 4 szkoły podstawowej. Pozostałe kategorie ściślej powiązaliśmy z wiekiem uczestników, zmianie uległy również przepisy dotyczące wykorzystywanego podczas konkursu sprzętu

Wszystkie informacje dotyczące zmian można znaleźć w regulaminie zawodów i w załączniku do niego.

Zadania na poszczególne poziomy:

Rejestracja drużyn na zawody rozpocznie się 14.02.2013 r.