III spotkanie

1. Robot

Robot biorący udział w tej konkurencji musi zmieścić się w sześcianie o długości boku 30 cm. Po rozpoczęciu zadania wymiary robota mogą ulec zmianie. Na pole końcowe muszą dojechać wszystkie elementy (elektroniczne i klasyczne klocki) zamontowane na robocie.

Program robota musi być uruchamiany 1 przyciskiem.

Robot może składać się z dowolnych nieelektronicznych części LEGO oraz z następujących części elektronicznych:

 • 1 x kostka EV3, NXT MINDTORMS lub RCX,
 • dowolna liczba interaktywnych serwomotorów LEGO,
 • dowolna liczba czujników z poniższej listy:
  • czujnik światła LEGO,
  • czujnik koloru LEGO,
  • czujnik koloru HT (w wersji 1.0 lub 2.0).

Żadne inne części elektroniczne (inne czujniki, rozdzielacze itd.) nie są dozwolone. Umieszczone na robocie akumulatory / baterie muszą służyć do jego zasilania.

Masa robota jest dowolna.

2. Plansza

Tor do tej konkurencji ma następujące wymiary: 10 x 0,5 m. Kolor toru – ciemny, obramowany białą taśmą o szerokości ~2 cm. Na końcu toru biały pas o szerokości 0,5 m.

drag_race

Wszystkie podane w tekście wymiary podane są z dokładnością +/- 10 cm chyba, że zaznaczono inaczej.

3. Zasady

Pomiar czasu przejazdu będzie realizowany za pomocą stopera. Limit czasu na przejazd to 120 sekund. Po upływie tego czasu następuje wstrzymanie pomiaru i przejazd jest przerywany. Przejazd przerywany jest również w przypadku gdy robot opuści swój tor lub gdy zostanie dotknięty podczas trwania próby. W przypadku przerwania próby do tabeli zapisany zostanie czas 120 sekund (0 punktów).

Przejazd rozpoczyna się od ustawienia robota w obszarze startowym. Żadna z części robota nie może wystawać za pole startowe. Po sygnale startu robot rozpoczyna swój ruch. Na końcu toru umieszczony jest biały pas o szerokości 50 cm (+/- 1 cm).  Robot powinien autonomicznie zatrzymać się w na tym obszarze w ten sposób, by wszystkie elementy robota dotykające podłoża znajdowały się na czarnym pasie.

Punktacja

 • za czas przejazdu – w danej rundzie – najlepszy czas – 100 p., 120 sekund – 0 p., kolejne czasy proporcjonalnie. Uwaga: punkty za czas przejazdu będą liczone tylko, jeśli robot dojedzie do pola końcowego.
 • za autonomiczne zatrzymanie się robota na czarnym polu – 20 p.

Podczas zawodów każda drużyna będzie miała 3 próby przejazdu, o wynikach zadecyduje najlepszy przejazd. W przypadku, gdyby kilka drużyn miało tyle samo punktów, uwzględniony zostanie II najlepszy przejazd każdej z tych drużyn, itd.

Równocześnie będą odbywać się przejazdy dla trzech lub czterech drużyn.

Wszystkie sytuacje nie objęte tym regulaminem będą rozpatrywane podczas spotkania przez sędziego głównego, którego zdanie jest ostateczne.

4. Podważanie decyzji sędziego
Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna 🙂