I spotkanie 13/14

I spotkanie odbywające się w ramach WLR 2013/2014 będzie sprawdzało głównie umiejętności konstrukcyjne drużyn. Zadanie jest banalnie łatwe. 🙂 Należy zbudować robota kroczącego, który – w jak najkrótszym czasie – pokona dystans 2 m.

1. Robot

Robot biorący udział w tej konkurencji musi zmieścić się w sześcianie o długości boku 30 cm.

Robot może składać się z dowolnych nieelektronicznych części LEGO oraz z następujących części elektronicznych:

1 x sterownik EV3 MINDSTORMS, NXT MINDTORMS lub RCX,
1-4 interaktywne serwomotory LEGO,
Czujniki z poniższej listy:

  • 0 – 1 czujnik odległości (dowolny),
  • 0 – 1 czujnik żyroskopowy (dowolny),
  • 0 – 2 czujniki dotyku (dowolne).
  • 0 – 2 czujniki koloru lub światła (dowolne)

Zasilanie robota musi znajdować się w sterowniku, nie można wykorzystywać dodatkowych źródeł zasilania.

Robot biorący udział w konkurencji musi być robotem kroczącym – do poruszania się musi używać kończyn. Roboty używające jakiegokolwiek innego niż kroczący sposobu poruszania się będą dyskwalifikowane.

Robot musi działać w pełni autonomicznie. Wszystkie jego systemy (czujniki, źródło zasilania, sterownik itd.) muszą znajdować się w robocie. Jedyną dopuszczalną formą kontroli manualnej jest startowanie robota bądź też jego wyłączanie.

Robot swoją konstrukcją nie może uszkadzać podłoża, innych robotów, urządzeń pomiarowych, itp.

Robot nie może stanowić zagrożenia dla organizatorów, uczestników oraz publiczności.

Robot nie powinien swoją pracą zakłócać działania czujników rywali. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, sędzia ma prawo dyskwalifikacji robota.

Robot nie może gubić ani pozostawiać jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych na torze na którym rozgrywana jest konkurencja.

Robot musi być tak zaprojektowany by sprostać zmiennemu (niekorzystnemu) oświetleniu w dniu zawodów. Wszelkie skargi zawodników w tej sprawie nie będą rozpatrywane.

Robot powinien być tak zaprojektowany, by możliwe było przerwanie jego pracy (odcięcie zasilania) na znak sędziego, w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.

2. Zasady

Podczas zadania robot będzie musiał – w jak najkrótszym czasie – pokonać tor o długości 2m i szerokości 70 cm.

Pomiar czasu przejazdu będzie realizowany za pomocą stopera. Start odbywa się na znak sędziego. Limit czasu na przejazd to 1 minuta. Po upływie tego czasu następuje wstrzymanie pomiaru i przejazd jest przerywany. Przejazd przerywany jest również w przypadku gdy robot opuści tor lub gdy zostanie dotknięty podczas trwania próby. W przypadku przerwania próby do tabeli zapisany zostanie czas 1 minuty.

Podczas zawodów każda drużyna będzie miała 3 próby przejazdu, o wynikach zadecyduje najlepszy czas przejazdu. W przypadku, gdyby kilka drużyn miało takie same najlepsze czasy uwzględniony zostanie II czas każdej z tych drużyn, jeśli i te czasy będą takie same, decyduje III czas przejazdu, w ekstremalnych przypadkach przeprowadzimy dogrywkę. Jeżeli pozwolą na to warunki, równocześnie będą odbywać się przejazdy dla kilku drużyn.

Wszystkie sytuacje nie objęte tym regulaminem będą rozpatrywane podczas spotkania przez sędziego głównego, którego zdanie jest ostateczne.

3. Podważanie decyzji sędziego
Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna 🙂

Leave a Reply