Formuła NXT 12/13

Regulamin konkursu

Organizatorem konkursu jest:

fundacja PozRobot
ul. Graniczna 7 Baranowo,
62-081 Przeźmierowo
KRS 0000386040, REGON 301743722, NIP 7811866056

e-mail: fundacja(at)pozrobot.pl

zwana dalej Organizatorem.

Konkurs odbędzie się w sobotę, 16 marca 2013 r. podczas Targów Edukacyjnych organizowanych w Poznaniu.

Miejsce: pawilon 7

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004 Nr 4, poz. 27 t.j.)

Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 928 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i w zakresie niezbędnym do jego należytego przeprowadzenia.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu.

Opis zadania konkursowego

1. Robot

Robot biorący udział w tej konkurencji musi zmieścić się w sześcianie o długości boku 30 cm. Po rozpoczęciu zadania wymiary robota mogą ulec zmianie. Na pole końcowe muszą dojechać wszystkie elementy (elektroniczne i klasyczne klocki) zamontowane na robocie.

Program robota musi być uruchamiany 1 przyciskiem.

Robot może składać się z dowolnych nieelektronicznych części LEGO oraz z następujących części elektronicznych:

 • 1 x kostka EV3, NXT MINDTORMS lub RCX,
 • dowolna liczba interaktywnych serwomotorów LEGO,
 • dowolna liczba czujników z poniższej listy:
  • czujnik światła LEGO,
  • czujnik koloru LEGO,
  • czujnik koloru HT (w wersji 1.0 lub 2.0).

Żadne inne części elektroniczne (inne czujniki, rozdzielacze itd.) nie są dozwolone. Umieszczone na robocie akumulatory / baterie muszą służyć do jego zasilania.

Masa robota jest dowolna.

2. Plansza

Tor do tej konkurencji ma następujące wymiary: 10 x 0,5 m.

Wszystkie podane w tekście wymiary podane są z dokładnością +/- 10 cm chyba, że zaznaczono inaczej.

3. Zasady

Pomiar czasu przejazdu będzie realizowany za pomocą stopera. Limit czasu na przejazd to 120 sekund. Po upływie tego czasu następuje wstrzymanie pomiaru i przejazd jest przerywany. Przejazd przerywany jest również w przypadku gdy robot opuści swój tor lub gdy zostanie dotknięty podczas trwania próby. W przypadku przerwania próby do tabeli zapisany zostanie czas 120 sekund (0 punktów).

Przejazd rozpoczyna się od ustawienia robota w obszarze startowym. Żadna z części robota nie może wystawać za pole startowe. Po sygnale startu robot rozpoczyna swój ruch. Na końcu toru umieszczony jest czarny pas o szerokości 50 cm (+/- 1 cm).  Robot powinien autonomicznie zatrzymać się w na tym obszarze w ten sposób, by wszystkie elementy robota dotykające podłoża znajdowały się na czarnym pasie.

Punktacja

 • za czas przejazdu – w danej rundzie – najlepszy czas – 100 p., 120 sekund – 0 p., kolejne czasy proporcjonalnie. Uwaga: punkty za czas przejazdu będą liczone tylko, jeśli robot dojedzie do pola końcowego.
 • za autonomiczne zatrzymanie się robota na czarnym polu – 20 p.

Podczas zawodów każda drużyna będzie miała 3 próby przejazdu, o wynikach zadecyduje najlepszy przejazd. W przypadku, gdyby kilka drużyn miało tyle samo punktów, uwzględniony zostanie II najlepszy przejazd każdej z tych drużyn, itd.

Równocześnie będą odbywać się przejazdy dla trzech lub czterech drużyn.

Wszystkie sytuacje nie objęte tym regulaminem będą rozpatrywane podczas spotkania przez sędziego głównego, którego zdanie jest ostateczne.

4. Podważanie decyzji sędziego
Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna 🙂

5. Zapisy

W piątek, 15.03.2013r.  – paw. 7, stoisko nr 10 (AKCES edukacja) lub korzystając z umieszczonego niżej formularza.

Leave a Reply