II spotkanie 11/12

II spotkanie odbywające się w ramach WLR 2011/2012 będzie sprawdzało umiejętność stworzenia i zaprogramowania robotów poruszających się po linii (zwyczajowo taka konkurencja nazywana jest Line Follower)

1. Robot

Robot biorący udział w tej konkurencji musi zmieścić się w sześcianie o długości boku 25 cm.

Robot może składać się z dowolnych nieelektronicznych części LEGO oraz z następujących części elektronicznych:

 • 1 x kostka NXT MINDTORMS,
 • 1-3 interaktywne serwomotory LEGO,
 • 1 czujnik z poniższej listy:
  • czujnik światła LEGO,
  • czujnik koloru LEGO,
  • czujnik koloru HT (w wersji 1.0 lub 2.0).

Masa robota jest dowolna.

2. Plansza

Plansza do tej konkurencji ma następujące wymiary: 1400 mm x 2100 mm +/- 5 mm i składa się z sześciu kwadratowych płyt w kolorze białym (patrz – rysunek nr 1).

Na planszy zostanie umieszczona czarna linia o szerokości 25 mm +/- 2 mm i znaczniki startu i mety (znacznik startu to czarna linia o długości 200 +/-2 mm i szerokości 25 +/-2 mm, umieszczona prostopadle do linii, znacznik mety to niebieskie koło o średnicy 95 +/5 mm i czarnym obramowaniu o szerokości 5 +/- 1 mm – plik wektorowy ze znacznikami)

Przed pierwszą rundą zawodów kapitanowie 8 wylosowanych drużyn, wraz z sędzią głównym i przedstawicielem organizatora przygotują tor, zgodnie z następującymi zasadami:

A) Kapitan pierwszej wylosowanej drużyny umieści na polu I znacznik startu, w odległości min. 15 cm od zewnętrznych krawędzi planszy i nie dalej niż 30 cm od tych krawędzi.

B) Kapitan drugiej z wylosowanych drużyn umieści na polu VI znacznik mety, zachowując odległości jak w punkcie A.

C) Kapitan trzeciej drużyny połączy czarną linią znacznik startu z granicą między polem I i II, według następujących zasad:

 • linia nie może zbliżać się do krawędzi zewnętrznej na odległość mniejszą niż 15 cm,
 • linia musi dochodzić do granicy z następnym blokiem w odległości przynajmniej 15 cm od prostopadłych do granicy krawędzi,
 • linia składa się prostych odcinków o długości o 2 do 20 cm,
 • dwa odcinki, z których składa się linia nie mogą być połączone pod katem mniejszym niż 105o,
 • równoległe fragmenty linii muszą być oddalone od siebie o przynajmniej 10 cm (dotyczy to również fragmentów linii znajdujących się na sąsiadujących polach).

D) Kapitanowie kolejnych drużyn łączą linią miejsce, w którym linia z poprzedniego pola styka się z aktualnym polem z granicą tego pola z następnym, według zasad przedstawionych w punkcie C).

E) Kapitan ostatniej drużyny łączy na VI polu miejsce wejścia linii z pola V ze znacznikiem mety (również zgodnie z zasadami z punktu C).

Przykładowo – plansza po zakończeniu przygotowań mogłaby wyglądać  w ten sposób:

 

3. Zasady

Pomiar czasu przejazdu będzie realizowany za pomocą stopera. Start odbywa się na znak sędziego. Limit czasu na przejazd to 2 minuty. Po upływie 2 min od startu następuje wstrzymanie pomiaru czasu i przejazd jest przerywany. Przejazd przerywany jest również w przypadku gdy robot opuści planszę lub gdy zostanie dotknięty podczas trwania próby. W przypadku przerwania próby do tabeli zapisany zostanie czas 2 minut.

Podczas zawodów każda drużyna będzie miała 3 próby przejazdu, o wynikach zadecyduje najlepszy czas przejazdu. W przypadku, gdyby kilka drużyn miało takie same najlepsze czasy uwzględniony zostanie II czas każdej z tych drużyn, jeśli i te czasy będą takie same, decyduje III czas przejazdu.

Wszystkie sytuacje nie objęte tym regulaminem będą rozpatrywane podczas spotkania przez sędziego głównego, którego zdanie jest ostateczne.

4. Podważanie decyzji sędziego
Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna 🙂

3 thoughts on “II spotkanie 11/12

 1. Andrzej

  Mam zapytanie:
  1) czy robot musi się zatrzymać na znaczniku mety w kolerze niebieskim ?
  2) czy robot wystarczy że dojedzie do tego zancznika?
  Uprzejmie proszę o odpowiedź
  Jędrek K

 2. Maciej

  Przyłączam się do pytania.
  Wysłałem także maila w tej sprawie.

  Maciej Stanek

 3. Jakub Piasecki

  Czas zostaje zatrzymany, gdy robot dowolną częścią znajdzie się nad znacznikiem – nie musi się nad nim autonomicznie zatrzymać.

  Jakub Piasecki

Leave a Reply