Wielkopolska Liga Robotyki

Regulamin udziału w Wielkopolskiej Lidze Robotyki

1. Konkurs

Wielkopolska Liga Robotyki (zwana dalej Konkursem) polega na zbudowaniu z zestawu LEGO® Mindstorms (w dowolnej wersji) własnego robota oraz zaprogramowaniu go do wykonywania określonych zadań.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

1.1 Miejsce i termin

Konkurs odbywać będzie się za każdym razem u jednego z uczestników. Harmonogram spotkań na stronie konkursu.

1.2 Komisja sędziowska

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja sędziowska wskazana przez Organizatora.

2. Zgłoszenia i drużyny

Do Konkursu mogą się zgłaszać zespoły złożone z 1-3 osób. Drużyny mogą składać się wyłącznie z uczniów. Jedna szkoła może zarejestrować więcej niż jedną drużynę.

2.1 Termin zgłoszeń

Termin zgłoszeń mija w momencie rejestracji dwudziestej drużyny lub na tydzień przed rozpoczęciem danej edycji Konkursu. Organizator przyjmuje zgłoszenia zgodnie z kolejnością nadesłania. Termin rejestracji drużyn może zostać przedłużony decyzją Organizatora. Liczba dopuszczonych drużyn również może ulec zmianie. W takim wypadku odpowiednia adnotacja zostanie umieszczona na stronie konkursu http://pozrobot.pl/.

2.2 Zgłaszanie drużyn

Drużynę można zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie danej edycji konkursu.
Zamieszczenie drużyny na liście zgłoszonych drużyn jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia przez organizatorów. W przypadku nie umieszczenia drużyny na liście po dwóch dniach od przesłania zgłoszenia, jest ona zobowiązana do zgłoszenia tego faktu organizatorom Konkursu.

3. Sprawy techniczne

3.1 Konstrukcja robota

Szczegóły dotyczące konstrukcji robota każdorazowo są definiowane w przepisach dotyczących danej edycji Konkursu.
Organizatorzy nie udostępniają zestawu klocków uczestnikom.

3.2 Programowanie

Robota można programować w dowolnym środowisku programistycznym. Programować można na własnym komputerze.
W czasie trwania Konkursu dozwolone są modyfikacje programu.
UWAGA: Organizatorzy nie zapewniają sprzętu komputerowego na czas konkursu.

4. Punktacja w ramach ligi

Każde spotkanie w ramach Konkursu będzie kończyło się przyznaniem punktów za udział, zgodnie z przedstawioną tabelą:
miejsce punkty
n>10 n<=10
1. n 10
2. n-1 9
3. n-2 8
4. n-3 7
5. n-4 6
6. n-5 5
7. n-6 4
8. n-7 3
9. n-8 2
10. n-9 1
n. 1
,gdzie n to liczba drużyn biorąca udział w danym etapie konkursu.
Dodatkowo drużyny będą otrzymywać „małe” punkty, przyznawane za każde jednostkowe zwycięstwo (3 punkty) lub remis (1 punkt) w ramach poszczególnych potyczek odbywających się podczas spotkań Ligi. Jeśli w końcowej klasyfikacji jakieś drużyny będą miały taką samą liczbę „dużych” punktów, to o ich kolejności będą decydować „małe” punkty. Jeśli również liczba „małych” punktów będzie taka sama, o kolejności zdecyduje dodatkowa konkurencja rozegrana podczas ostatniego spotkania Ligi w danym roku szkolnym.

2 thoughts on “Wielkopolska Liga Robotyki

 1. Maciej

  Witam!

  Czy osoba może należeć do dwóch drużyn jednocześnie? Pytam dlatego, ponieważ regulamin nie pozwala na start „drużyn” jednoosobowych. Chciałem w takim razie do mojej ekipy dorzucić osobę z już istniejącej drużyny (z gim26 mojego młodzego brata).

  Jeśli nie, to czy niestawienie się członka ekipy na konkursie powoduje jej wyeliminowanie, tzn. dorzucę osobę, z którą rok temu startowałem w PozRobocie, ale nie przyjdzie ona na konkurs. Oczywiście sam kontakt z tą osobą jest, ale nie może ona stawić się wskazanego dnia w ZSO4.

  Najlepiej byłoby jednak, gdyby umożliwiło się start singli odpowiednią zmianą punktu drugiego regulaminu.

  Dziękuję za przeczytanie (a z góry do przychylenia się do zmiany w regulaminie, lub zezwolenia na jedną z mioch propozycji „obejścia” systemu).

  Maciej Stanek

 2. Maciej

  I jeszcze jedno. Czy członkowie teamu muszą być z jednej szkoły i czy przewidziany jest wogóle start drużyn prywatnych?

  Maciej Stanek

Leave a Reply