Rejestracja 12

Uczestnikami konkursu są studenci polskich uczelni wyższych. Do Konkursu mogą się zgłaszać reprezentacje złożone z dwóch lub trzech osób.

Termin zgłoszeń

Rejestracja rozpoczyna się wraz z dniem 27 stycznia 2012 r. Termin zgłoszeń mija w momencie rejestracji szesnastej drużyny lub w dniu 31 marca 2012 o godzinie 23:59. Organizator przyjmuje zgłoszenia zgodnie z kolejnością nadesłania. Termin rejestracji drużyn może zostać przedłużony decyzją Organizatora. Liczba dopuszczonych drużyn również może ulec zmianie. W takim wypadku odpowiednia adnotacja zostanie umieszczona na stronie konkursu http://www.pozrobot.pl/

Zgłaszanie drużyn

Drużynę można zgłosić poprzez wypełnienie formularza i wysłanie go drogą elektroniczną na adres student [at] pozrobot.pl o tytule: [Rejestracja] NAZWA_DRUŻYNY.
W formularzu należy podać:

  • Nazwę drużyny,
  • Nazwę oraz adres uniwersytetu oraz wydziału,
  • Imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny z zaznaczeniem jej kapitana,
  • Preferowany rozmiar koszulki dla każdego ze zgłaszanych członków drużyny (dotyczy jedynie drużyny zarejestrowanych przed 1 marca 2012),
  • Adres e-mail kontaktowy drużyny,

Zgłoszona drużyna umieszczana jest na liście zgłoszeń. W przypadku nie umieszczenia drużyny na liście po dwóch dniach od przesłania zgłoszenia, jest ona zobowiązana do zgłoszenia tego faktu organizatorom Konkursu.

Po umieszczeniu na liście drużyna ma 14 dni na wpłacenie opłaty rejestracyjnej na konto bankowe Fundacji Pozrobot i wysłanie potwierdzenia przelewu na adres student [at] pozrobot.pl o tytule[Potwierdzenie] NAZWA_DRUŻYNY, w przypadku braku potwierdzenia – zgłoszenie jest usuwane.
W przypadku zespołów, które pragną otrzymać notę księgową potwierdzająca fakt opłaty rejestracyjnej prosimy o umieszczenie danych (nazwa, adres, NIP instytucji/osoby) w e-mailu potwierdzającym wpłatę.

Zamieszczenie drużyny na ostatecznej liście zgłoszonych drużyn jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia przez organizatorów.

Dopuszczalne są maksymalnie 3 drużyny z jednej uczelni (w przypadku drużyn międzyuczelnianych za reprezentowaną uczelnię uznaje się uczelnię kapitana drużyny). Ograniczenie to nie dotyczy drużyn, które zgłaszają się po 1. marca 2012r. Jeżeli dnia 1. marca Ostateczna lista złoszeń będzie mieć mniej niż 16 pozycji, to do czasu wyczerpania brakujących stosujemy poniższy algorytm:
1. Łączymy zgłoszenia w grupy wg. uczelni (tzn. wszystkie zgłoszenia z danej uczelni są łączone)
2. Sortujemy grupy wg. daty zgłoszenia najstarszego ze zgłoszeń w grupie
3. Wg. tego porządku dodajemy kolejno do Ostatecznej listy zgłoszeń po jednym zespole (najstarszym wg. daty zgłoszenia w obrębie grupy) z każdej grupy

Opłata rejestracyjna

Każda drużyna zobowiązana jest wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 50zł za drużynę. Opłata powinna zostać uiszczona w ciągu 14 dni od zgłoszenia chęci udziału zgodnie z punktem 2.2 tego regulaminu. Pieniądze należy przelać na konto fundacji PozRobot.

Dane do przelewu:

Właściciel rachunku: Fundacja PozRobot
Adres właściciela: ul. Graniczna 7 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo
Numer rachunku: 24 1240 1747 1111 0010 4368 8550
Tytuł przelewu: Rejestracja drużyny NAZWA_DRUŻYNY, Pozrobot 2012 Student

 

Leave a Reply