Prezentacja 12

Prezentacja drużyny może być wykonana dowolną techniką. Powinna przedstawiać członków drużyny oraz robota i nie może trwać dłużej niż 2 minuty. W przypadku prezentacji wykonanych w technice komputerowej, z przyczyn technicznych, prezentacje należy wysłać na adres student [at] pozrobot.pl wraz z nazwą drużyny i informacją o formacie prezentacji do dnia 13 kwietnia 2012 do godziny 23:59.

Dopuszczalne formaty:

prezentacje:

  • .odp
  • .ppt
  • oraz obowiązkowo .pdf

filmy:

  • AVI
  • MPEG-1/2
  • oraz obowiązkowo umieszczenie na Youtube

Wynik

Prezentacje zostaną ocenione przez jury konkursu, każdy z sędziów otrzyma listę kategorii w ramach których może ocenić prezentację uczestników. Wynikiem drużyny będzie suma maksymalnych ocen z każdej z kategorii.

Przykładowo (zakładając 3 kategorie oceny):

Sędzia A: [1,2,3]
Sędzia B: [3,4,2]
sędzia C: [3,3,2]
Wynik: max(1,3,3) + max(2,4,3) + max(3,2,2) = 3 + 4 + 3 = 10

Maksymalna liczba punktów do zdobycia podczas tej konkurencji wynosi 10 pkt

Prezentacje z poprzednich edycji