Harmonogram zawodów

Ramowy plan zawodów PozRobot 2012 Student.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w Auli A, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87.

 • 9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
 • 9.00 – 10.00 Sesja testowa na udostępnionych planszach
 • 10.00 – 10.10 Otwarcie zawodów
 • 10.10 – 11.00 Konkurencja 0. Prezentacje drużyn
  W trakcie prezentacji zostaną zebrane roboty do konkurencji OCR.
 • 11.00 – 12.00 – Konkurencja 1. OCR
 • 12.20 – 12.25 – Zebranie robotów do konkurencji GPS.
 • 12.30 – 13.00 – Konkurencja 2. GPS
 • 13.15 – Ogłoszenie finalistów
 • 13.35 – 13.40 Zebranie robotów do konkurencji finałowej.
 • 13.50 – 15.00 – konkurencja Finałowa Snake
 • 15.00 – Zakończenie zawodów oraz wręczenie nagród

Zasady awansu do finału

Do finałowej konkurencji zakwalifikowanych zostanie osiem drużyn, które we wcześniejszych zadaniach zdobędą najwięcej punktów.

Sesje Testowe

Przed konkurencją GPS i Snake odbędą się krótkie sesje testowe w trakcie, których będzie możliwość skalibrowania czujników.

Inne informacje.

W godzinach od 12.00 do 13.30 w bufecie wydziałowym wydawany będzie, na podstawie ważnych kuponów, obiad dla uczestników zawodów.
Zaświadczenia o udziale oraz noty księgowe będą rozdane uczestnikom podczas rejestracji przed zawodami.
Kolejność i miejsce startów w konkurencjach OCR i GPS zostaną ogłoszone zawodnikom w trakcie rejestracji.