Junior – zadanie 2 12

Robot – odkrywca

Widok stołu 3D

Uwaga: obiekty będą przed każdą rundą umieszczane na planszy w sposób losowy.

Wymiary i specyfikacja stołu 1. Wymiary stołu: 2420mm x 1220 mm.
 2. Wymiary pola startowego: 640mm x 250mm
 3. Wymiary kolorowych magazynów: 270mm x 250mm
 4. Wymiary wybojów: 20mm (szer.) x 15mm (wys.) x 300mm (dł)
 5. Wymiar rampy: 250mm (szer.) x 40mm (wys.) x 300mm (dł)
 6. Szerokość czarnych linii – 20mm
 7. Obiekty używane w konkurencji to walce o wymiarach 60mm (średnica) x 100mm (wysokość)
 8. Mosty łączące strefy A, B, C, D mają wysokość 50 mm
 9. Wszystkie wymiary w zadaniu podane są z dokładnością +/- 5 mm.

Opis zadania

Przebieg zadania

 1. Na początku każdej rundy losowany jest rozkład obiektów
 2. Na początku przejazdu przedstawiciel drużyny ustawia wyłączonego robota na polu startowym w taki sposób, by nie wystawał on żadnym swoim fragmentem za obszar tego pola.
 3. Po otrzymaniu sygnału od sędziego zawodnik uruchamia robota i wybiera (ale nie uruchamia) program, który będzie wykonywany.
 4. Na sygnał dany przez sędziego program robota zostaje uruchomiony i od tego momentu nie jest dozwolona żadna interakcja z robotem
 5. Zadaniem robota jest przejazd do strefy D, zebranie kolorowych cylindrów, powrót z nimi do strefy A i umieszczenie ich w pozycji stojącej w odpowiednich magazynach. Robot nie powinien zabierać ze sobą białego cylindra (punkty karne).
 6. Przejazd zostanie zakończony w następujących sytuacjach:
  • robot zostanie dotknięty przez zawodnika podczas przejazdu
  • dowolna część robota dotknie maty (rzeki) w strefach B lub C
  • od momentu startu upłynęły 2 minuty przewidziane na przejazd
  • Robot żadną swoją częścią nie dotyka stołu
  • Nastąpiło złamanie regulaminu
  • Cylindry zostały umieszczone w pozycji stojącej w odpowiednich magazynach.

  Jeśli zakończenie przejazdu zostało spowodowane inną niż ostatnia opcja sytuacją, drużynie zapisuje się czas przejazdu: 2 minuty.

Punktacja

Punkty za przejazd przyznawane są po zakończeniu przejazdu według następujących zasad:

 1. Za pierwszy udany przejazd ze strefy A do B (robot cały w strefie B)10 punktów
 2. Za pierwszy udany przejazd ze strefy B do D dowolną drogą (poprzez wyboje lub przez rampę)10 punktów
 3. Za pierwszy udany przejazd ze strefy D do B dowolną drogą (poprzez wyboje lub przez rampę)10 punktów
 4. Za każdy kolorowy cylinder umieszczony w pozycji stojącej w odpowiednim magazynie (czerwone cylindry w czerwonym, niebieskie w niebieskim)50 punktów
 5. lub, za każdy kolorowy cylinder umieszczony w dowolnej pozycji w strefie A20 punktów
 6. Punkty karne – za wywiezienie białego cylindra w całości za strefę D-10 punktów
 7. Suma punktów możliwych do uzyskania: 230 punktów
 8. W przypadku takiej samej liczby punktów o pozycji w tabeli wyników decyduje czas przejazdu

 

Zadanie pochodzi z konkursu WRO 2012 i znajduje się na stronie http://www.wro2012.org/challenges.html#regularcategory.

4 thoughts on “Junior – zadanie 2 12

 1. ŁUKASZ

  czy w sytuacji kiedy robot umieści wszystkie cylindry w odpowiednich magazynach – ale nie wszystkie w pozycji pionowej – zapisanym czasem przejazdu będą również 2 minuty?

 2. ŁUKASZ

  czy 20pkt nalicza się kiedy kolorowy cylinder znajdzie się w _dowolnym_ punkcie strefy A? czy tylko kiedy jest we właściwym magazynie ale nie pionowo?

 3. Jakub Piasecki

  20 punktów jest przyznawane za dostarczenie cylindra do strefy (czyli jeżeli znajduje się w całości w granicach strefy), dodatkowe 30 punktów (czyli w sumie 50) przyznajemy za umieszczenie cylindra w odpowiednim magazynie.

 4. Adam

  Witam,

  Czy plansza będzie miała dodatkowe obramowanie, oprócz tego w wysokości 40mm (wysokości mostów łączących strefy)??

  Z jakiego materiału będą wykonane walce (gładki, śliziki, chropowaty, …) oraz jaką będą miały chociaż przybliżoną wagę.

Leave a Reply