Junior – zadanie 1 12

 

Jazda po linii

Widok stołu 3D, wymiary i specyfikacja

*Na obrazie przykładowy przebieg trasy

 1. Wymiary stołu: 1991 mm x 1000 mm.
 2. Stół pokryty jest wykładziną dywanową o kolorze kremowo – popielatym.
 3. Plansza jest otoczona ścianą z plexi o wysokości ~10 cm.
 4. W przeciwległych rogach planszy znajdują się Start (żółty kwadrat) i Meta (zielony kwadrat).
 5. Wszystkie wymiary w zadaniu podane są z dokładnością +/- 5 mm.
 6. Przed rozpoczęciem konkurencji na macie zostanie przyklejona linia (szerokość 2 cm) składająca się z prostych odcinków taśmy izolacyjnej o długościach od 5 do 90 cm, dwa kolejne odcinki, z których składa się linia, nie mogą być połączone pod katem większym niż 75 stopni mniejszym niż 105 stopni. Tor dla wszystkich przejazdów będzie wspólny, w wolnych miejscach (oddalonych o min. 15 cm od najbliższych linii) zostaną ustawione cztery znaczniki, których wywrócenie będzie skutkowało przyznaniem punktów karnych.\
 7. Na trasie mogą pojawić się:
 • 1 skrzyżowanie linii pod kątem prostym,
 • 5 zakłóceń poprzecznych o szerokości 2 cm i długości nie przekraczającej 10 cm (maksymalnie po 5 cm po każdej stronie linii),
 • 5 przerw w linii, o długości 2 – 5 cm

Opis zadania

Robot przygotowany przez drużynę ma za zadanie przejechać (wzdłuż czarnej linii) z pola Start do pola Meta w jak najkrótszym czasie i bez wywracania umieszczonych na planszy znaczników.

Przebieg zadania

 1. Na początku przejazdu przedstawiciel drużyny ustawia wyłączonego robota na polu startowym w taki sposób, by nie wystawał on żadnym swoim fragmentem za obszar tego pola.
 2. Po otrzymaniu sygnału od sędziego zawodnik uruchamia robota i wybiera (ale nie uruchamia) program, który będzie wykonywany.
 3. Na sygnał dany przez sędziego program robota zostaje uruchomiony i od tego momentu nie jest dozwolona żadna interakcja z robotem
 4. Przejazd zostanie zakończony w następujących sytuacjach:
  • robot zostanie dotknięty przez zawodnika podczas przejazdu
  • od momentu startu upłynęły 2 minuty przewidziane na przejazd
  • Nastąpiło złamanie regulaminu
  • Robot porusza się po planszy nie uwzględniając czarnej linii (do oceny przez sędziego)
  • Cały robot wjechał na pole mety

  Jeśli zakończenie przejazdu zostało spowodowane inną niż wjazd na metę sytuacją, drużynie zapisuje się czas przejazdu: 2 minuty.

Punktacja

Punkty za przejazd przyznawane są po zakończeniu wszystkich przejazdów według następujących zasad:

 1. Za wywrócenie znacznika: – 15 punktów za znacznik
 2. Jeśli robot w całości znajduje się na polu mety: 20 punktów
 3. Za każde pokonane zakłócenie lub przerwę w linii: 3 punkty
 4. Za czas przejazdu: 100 punktów za najlepszy czas w danej rundzie, 0 punktów za czas najgorszy, pozostałe czasy proporcjonalnie.
 5. Suma punktów możliwych do uzyskania: 150 punktów

One thought on “Junior – zadanie 1 12

 1. ŁUKASZ

  „dwa kolejne odcinki (…) nie mogą być połączone pod katem większym niż 75 stopni”;
  na przedstawionym przykładowym przebiegu trasy WSZYSTKIE odcinki są połączone pod kątem większym niż 75stopni, a nawet niż 90stopni – pod kątem rozwartym;
  czy zamierzone brzmienie tego zapisu to „…pod kątem mniejszym niż 105 stopni” ?? wówczas kąt między KIERUNKIEM odcinka poprzedniego a odcinkiem następnym byłby rzeczywiście „nie większy niż 75 stopni”

Leave a Reply