Prezentacja Student 11

Prezentacja drużyny

Prezentacja drużyny może być wykonana dowolną techniką. Powinna przedstawiać członków drużyny oraz robota i nie może trwać dłużej niż 2 minuty. W przypadku prezentacji wykonanych w technice komputerowej, z przyczyn technicznych, prezentacje należy wysłać na adres pozrobot@gmail.com wraz z nazwą drużyny i informacją o formacie prezentacji do dnia 14 kwietnia 2011 do godziny 23:59.

Dopuszczalne formaty:

prezentacje:

  • .odp
  • .ppt
  • oraz obowiązkowo .pdf

filmy:

  • AVI
  • MPEG-1/2
  • oraz obowiązkowo umieszczenie na Youtube

Materiały (oraz link do Youtube w przypadku filmu) należy przesłać na adres pozrobot@gmail.com nie później niż 48h przed rozpoczęciem zawodów.