Regulamin

PozRobot 2011 Junior

1. Konkurs

III Ogólnopolski Konkurs Robotyki PozRobot Junior 2011 (zwany dalej Konkursem) polega
na zbudowaniu z zestawu Lego Mindstorms (w dowolnej wersji) własnego robota oraz zaprogramowaniu go do wykonywania określonych dalej zadań.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół  gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

1.1 Termin

Konkurs rozpocznie się dnia 9 kwietnia 2011 roku o godzinie 10:00.
Od godziny 9:00 będzie możliwość programowania oraz testowania robota
na planszach testowych. Czas trwania samego Konkursu nie powinien przekraczać 5 godzin.

1.2 Miejsce

Konkurs odbędzie się w ZSO nr 4 w Poznaniu. Mapa do obejrzenia tutaj.

1.3 Komisja sędziowska

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa ośmioosobowa komisja sędziowska wskazana przez Organizatora.

2. Zgłoszenia i drużyny

Do Konkursu mogą się zgłaszać zespoły złożone z 1-3 osób. Drużyny mogą składać się wyłącznie z uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

2.1 Termin zgłoszeń

Termin zgłoszeń mija w momencie rejestracji dwudziestej drużyny lub na tydzień przed rozpoczęciem Konkursu, tj. dnia 2 kwietnia 2011 roku o godzinie 23:59. Organizator przyjmuje zgłoszenia zgodnie z kolejnością nadesłania. Termin rejestracji drużyn może zostać przedłużony decyzją Organizatora. Liczba dopuszczonych drużyn również może ulec zmianie. W takim wypadku odpowiednia adnotacja zostanie umieszczona na stronie konkursu http://pozrobot.pl/.

2.2 Zgłaszanie drużyn

Drużynę można zgłosić poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres <pozrobot@lego-mindstorms.pl> informacji:
 • Nazwa drużyny
 • Nazwa oraz adres szkoły
 • Imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny z zaznaczeniem jej kapitana
 • Imię i nazwisko opiekuna
 • Adres e-mail kontaktowy drużyny
 • Informację o posiadanym zestawie klocków Lego
Zamieszczenie drużyny na liście zgłoszonych drużyn jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia przez organizatorów. W przypadku nie umieszczenia drużyny na liście po dwóch dniach od przesłania zgłoszenia, jest ona zobowiązana do zgłoszenia tego faktu organizatorom Konkursu.

2.3 Odstępstwa od punktu 2.

Informacja o decyzji Organizatorów zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu oraz przesłana drogą mailową do uczestników najpóźniej 24 godziny po terminie określonym w punkcie 2.1, tj. najpóźniej
do 3 kwietnia 2011 do godziny 23:59.

3. Sprawy techniczne

3.1 Konstrukcja robota

Każda drużyna musi zbudować robota samodzielnie, wykorzystując następujące części elektroniczne:
dla Lego Mindstorms Robotics Invention System (1.0 lub 1.5 lub 2.0):
 • jedna kostka RCX,
 • 1 – 3 silniki
 • 0 – 1 czujnik odległości,
 • 0 – 2 czujnik światła,
 • 0 – 2 czujniki obrotu,
 • 0 – 2 czujniki dotyku,
dla Lego Mindstorms NXT (1.0 lub 2.0):
 • 1 kostka NXT,
 • 0 – 1 czujnik odległości (dowolny, działający w oparciu o podczerwień lub na zasadzie sonaru),
 • 0 – 2 czujniki dotyku,
 • 0 – 2 czujnik światła lub czujnik koloru (Hitechnic lub LEGO),
 • 1 – 3 silników (z wbudowanym czujnikiem obrotu) lub/i siłowników liniowych.
Liczba nieelektronicznych części Lego jest nieograniczona. Niedozwolone jest używanie materiałów nie będących częściami Lego, a w szczególności taśm klejących, kleju, papieru, tektury.
Organizatorzy nie udostępniają zestawu klocków uczestnikom.
Do rozpoczęcia konkursu budowa robota musi być zakończona, nie ma możliwości dołączania modułów w przerwach pomiędzy poszczególnymi etapami. Robot stojąc na polach startowych powinien mieścić się w kwadracie o wymiarach 30 x 30 cm. Po rozpoczęciu przejazdu wymiary robota mogą ulec zmianie.

3.2 Programowanie

Robota można programować w dowolnym środowisku programistycznym. Programować można na własnym komputerze.
W czasie trwania Konkursu dozwolone są modyfikacje programu.
UWAGA: Organizatorzy nie zapewniają sprzętu komputerowego na czas konkursu.

3.3 Testowanie

Organizator przewiduje co najmniej jedną sesję testową (w ramach możliwości 2 lub 3) w okresie pomiędzy 1 marca 2011, a 8 kwietnia 2011. Dokładne terminy zostaną podane na oficjalnej stronie Konkursu dostępnej pod adresem http://pozrobot.pl/ oraz przesłane drogą mailową do kapitanów drużyn na co najmniej 3 dni przed każdą z sesji testowych. Chęć udziału w sesji testowej należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres <pozrobot@lego-mindstorms.pl>. Plansze będą udostępnione w dniu Konkursu, 9 kwietnia 2011 od godziny 9:00 do zakończenia zawodów. Organizatorzy udostępnią uczestnikom co najmniej trzy plansze testowe – każda do innego etapu.

4. Przebieg konkursu

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00 i będzie przebiegał według podanego przed konkursem harmonogramu.

4.1 Ogólne zasady dotyczące zadań konkursowych

4.1.1 Formuła rozgrywek

Konkurs składa się z czterech części. W pierwszej kolejności wszystkie drużyny (według podanego przed konkursem harmonogramu) przedstawią swoje prezentacje. Następnie przeprowadzone zostaną etapy praktyczne, które będą rozgrywane równolegle dla dwóch (lub więcej) drużyn. Kolejność startu będzie w trakcie konkursu stała.
Konkurs zostanie zakończony oceną wyglądu i funkcjonalności uczestniczących robotów.

4.1.2 Wywoływanie

Do każdego zadania drużyna wywoływana jest przez osobę prowadzącą Konkurs. Ma obowiązek stawić się na scenie w ciągu maksymalnie półtorej minuty. W przypadku niestawienia się lub nieprzystąpienia do wykonywania zadania drużyna otrzymuje 25 punktów karnych. W wyjątkowych sytuacjach (jak np. wgrywanie firmware’u) kapitan drużyny powinien poinformować komisję sędziowską, która podejmuje decyzje o przedłużeniu czasu, bądź zmianie kolejności startu.

4.1.3 Maksymalny czas i ilość przejazdów

Maksymalny czas na wykonanie zadania wynosi 2 minuty (chyba, że charakterystyka zadania przewiduje inną sytuację). Jeśli robot po upływie 2 minut nie ukończy zadania, przejazd zostanie wstrzymywany.
Po zakończeniu przejazdów przez wszystkie drużyny zaczyna się druga kolejka rozgrywana w takiej samej kolejności jak pierwsza, polegająca na ponownym wykonaniu tego samego zadania. Pod uwagę brany jest wynik z lepszej tury.

4.1.4 Przebieg zadania

Po wywołaniu drużyny, kapitan (lub wyznaczony przez niego zawodnik) umieszcza robota na polu startowym
i sygnalizuje gotowość komisji sędziowskiej. Po uzyskaniu zezwolenia włącza robota i oddala się od niego. Robot powinien rozpocząć wykonywanie zadania po 5 sekundach (lub później) od uruchomienia programu. W trakcie przejazdu robot nie może zostać dotknięty (chyba, że zadanie stanowi inaczej), ani odbierać żadnych sygnałów. Złamanie tej zasady jest równoważne z powrotem na start i ponownym ustawieniem na swoich miejscach ewentualnych obiektów przewożonych przez robota. W momencie zakończenia pracy robot powinien zatrzymać się lub zostać zatrzymany ręcznie przez zawodników (zgodnie ze szczegółowymi zapisami w kolejnych zadaniach).

2 thoughts on “Regulamin

 1. Adam

  Witam. Czy prezentacje drużyn i ocena wyglądu i funkcjonalności robota wpływa na klasyfikację ogólną, czy jest to dodatkowa kategoria?

 2. Jakub Piasecki

  Prezentacje drużyn i budowa/programowanie robota będą doliczone do punktacji, przy czym za prezentacje będzie można otrzymać maksimum 50 punktów, budowa robota i sposób jego zaprogramowania będą oceniane w skali 0-100, dokładną tabelkę przedstawimy wkrótce.

Leave a Reply