Arena junior 11

Zadanie finałowe

W zadaniu będą brały udział 4 drużyny, które zdobędą najwięcej punktów w zadaniach wcześniejszych.

Plansza

zadanie_final_11_junior

Na kwadratowej planszy (150 x 150 cm) znajdują się 4 kolorowe pola startowe (30 x 30 cm). Przed każdym startem drużyny losują kolory, na którym będą startować ich roboty.

Na środku planszy znajduje się sześcian – przeszkoda o wymiarach 40 x 40 x 40 cm. Kolor ścian sześcianu jest dowolny. Przeszkody nie można przesunąć (jest przymocowana na stałe do planszy).

Pole gry otoczone jest bandą o wysokości 10 (+/- 1) cm w kolorze dowolnym.

Zasady i punktacja

Zadaniem robota jest przejechanie ze swojego pola startowego na pole znajdujące się po przekątnej kwadratu – planszy (czyli, przykładowo – robot startujący z pola zielonego musi dojechać na pole czerwone, robot startujący z pola żółtego za cel obiera sobie pole niebieskie). Roboty podczas przejazdu mogą sobie przeszkadzać, mogą również ze sobą współpracować. Nie jest dozwolone porozumiewanie się robotów z wykorzystaniem technologii BlueTooth

Za zadanie można uzyskać maksymalnie 100 punktów, punkty przyznawane są na podstawie czasu – najlepszy przejazd – 100 punktów, pozostałe czasy proporcjonalnie.

Punkty są naliczane tylko, jeżeli:

1. Robot całkowicie opuścił swoje pole startowe (żadna jego cześć nie znajduje się nad polem).

2. Dowolny fragment robota znajduje się nad polem końcowym.

3. Robot się nie porusza i na wyświetlaczu pokazuje słowo „KONIEC”.

2 thoughts on “Arena junior 11

  1. Adam

    Czy punkty za to zadanie są przydzielane do ogólnej punktacji, czy kolejność drużyn w tym zadaniu decyduje o kolejności na podium?

  2. Jakub Piasecki

    Punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji. Rozważamy osobną nagrodę dla najlepszego w tej konkurencji.

Leave a Reply