Specyfikacja zadań – junior 10

Konkurencja 1 – prezentacja drużyny

Prezentacja drużyny może być wykonana dowolną techniką. Powinna przedstawiać członków drużyny oraz robota i nie może trwać dłużej niż 2 minuty. W przypadku prezentacji wykonanych w technice komputerowej, z przyczyn technicznych, prezentacje należy wysłać na adres pozrobot@lego-mindstorms.pl wraz z nazwą drużyny i informacją o formacie prezentacji do dnia 21 kwietnia 2010 do godziny 23:59. Dopuszczalne formaty:
 • Microsoft Windows Media (WMV, WMA, ASF)
 • Microsoft RIFF (WAV, AVI – odtwarzane przy zainstalowanym  pakiecie ffdshow)
 • MPEG 1/2 (w tym MP3, VCD, DVD)
 • RealMedia, RealVideo
 • Adobe Flash
 • Microsoft PowerPoint

Punktacja

0 – 100 punktów.

Konkurencja 2 – konstrukcja robota

Ocena konstrukcji i funkcjonalności robota, przeprowadzona przez zespół sędziowski.

Punktacja

0 – 100 punktów, w tym:
 • 0 – 50 punktów za wygląd robota (konstrukcja, zwartość i sztywność, zastosowane rozwiązania techniczne),
 • 0 – 50 punktów za funkcjonalność robota (ocenianie po wszystkich konkurencjach).

Konkurencja 3 – zadania

UWAGA – wszystkie plansze są ogrodzone do wysokości około 10 cm.

Zadanie 1 – linia

Opis zadania

Zadaniem robota jest przejechanie od punktu niebieskiego do czerwonego, poruszając się po czarnej linii (jak na animacji powyżej). Linia ma na swojej całej długości kilka zakłóceń (3 przerwy o szerokości do 5 cm i około 5 wypustek o długości do 5 cm). W odległości około 16-20 cm od linii, w trzech miejscach planszy, postawione są pachołki o średnicy około 1cm i wysokości około 10 cm.

Informacje techniczne

Zarówno zakłócenia jak i pachołki są umieszczone w losowych miejscach, pokazana animacja to tylko przykład. Plansza do zadania jest oparta na macie, którą przygotowaliśmy w ubiegłym roku. Wszystkie dodatkowe połączenia i zakłócenia zostały wykonane z taśmy izolacyjnej w kolorze białym i czarnym. Każdy pachołek jest zbudowany z 10 ułożonych na sobie części:

Punktacja

0 – 200 punktów, w tym:
 • Za każdy pachołek stojący po zatrzymaniu robota: 3 x (0 lub 10 p.) (uwaga: pachołek nie musi znajdować się w tym samym miejscu, ale nie może być przewrócony).
 • Za pokonanie każdej przerwy w trasie: 3 x (0 lub 10 p.),
 • Za autonomiczne zatrzymanie robota na polu końcowym: 0 lub 40 p. (patrząc z góry, pole końcowe musi znajdować się pod dowolną częścią robota),
 • Za czas: 0-100 p., liczone proporcjonalnie – najlepszy czas = 100 p.
Uwaga: punkty za czas i za pachołki naliczone zostaną tylko w przypadku jazdy robota po linii – jazda „na skróty” nie pozwoli zdobyć punktów. W przypadkach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia

Zadanie 2 – magazyn

Opis zadania

W fabryce parasoli ogrodowych doszło do awarii taśmy transportującej gotowe wyroby do magazynu. Właściciel fabryki zgłosił się do firm posiadających roboty mobilne o pomoc. Zadaniem robota będzie przeniesienie trzech pakunków z gotowymi parasolami do magazynu. Paczki są gotowe do odbioru w punktach 1, 2, i 3. Należy dostarczyć je jak najszybciej na pole MAGAZYN. Nie jest ważna kolejność i sposób dostawy, ważne jest, by każda z paczek dotykała pola lub jego granicy. Paczki w magazynie nie powinny leżeć (w przeciwnym razie można stracić część punktów).

Dodatkowe wyjaśnienia

Po dostarczeniu paczki do magazynu sędzia może, na prośbę przedstawiciela drużyny, usunąć ją z magazynu, zapisując należne drużynie punkty (chodzi o to, żeby – w przypadku dostarczania kolejnych paczek – nie przewrócić sobie tych przywiezionych wcześniej).
W tym zadaniu dopuszczalne jest również dotykanie robota w polu startowym – można zmienić program lub zdjąć / założyć przywiezione paczki. Z tego wynika również, że punkty za powrót i autonomiczne zatrzymanie na polu START będą naliczane po ustawieniu ostatniej paczki w magazynie.

Informacje techniczne

„Paczki” wykonane są z kawałka rury PCV o średnicy 5 cm i długości 10 cm. Kolor dowolny. Rury są puste w środku.
Ściany wykonane z klocków LEGO, według schematu.
Plansza powstała w oparciu o zeszłoroczną planszę do zadania z ulicą, do planszy doklejone zostały ścieżki dla robota (czarna taśma izolacyjna), ułatwiające wykonanie zadania.
Na wykonanie tego zadania robot ma 3 minuty.

Punktacja

0 – 200 punktów, w tym:
 • Za każdą „paczkę” stojącą w MAGAZYNIE – 30 punktów, za paczkę „leżącą” – 10 punktów.
 • Za powrót robota na pole START/META 10 punktów i za autonomiczne zatrzymanie na tym polu – 20 punktów (Punkty za czas liczone są tylko w przypadku dowiezienia wszystkich paczek do MAGAZYNU).
 • Za czas: 0-80 punktów, liczone proporcjonalnie, czyli najlepszy czas = 80 punktów (Punkty za czas liczone są tylko w przypadku dowiezienia wszystkich paczek do MAGAZYNU).
Punkty karne:
 • za zniszczenie ściany w fabryce: -30 punktów/ścianę,
 • za zniszczenie „paczki”: -30 punktów za paczkę (doprowadzenie do pęknięcia lub innego uszkodzenia fizycznego).

Zadanie 3 – kulki

Opis zadania

Zadaniem robota w tej konkurencji będzie odtransportowanie kolorowych piłek do odpowiednich magazynów znajdujących się na planszy. Miejsca postawienia piłek są stałe (jak na mapie, dokładne wymiary wkrótce), ale nie wiadomo przed startem, gdzie znajduje się jaka piłka.

Informacje techniczne

Kulki – standardowe piłki z zestawu LEGO Mindstorms Edu (średnica 5 cm), po trzy czerwone i trzy niebieskie.
Magazyn wykonany z klocków LEGO i papieru kolorowego, według załączonego schematu.
Plansza wyłożona wykładziną dywanową w kolorze obojętnym. 🙂

Punktacja

0 – 200 punktów, w tym:
 • Za każdą kulkę w odpowiednim magazynie – 20 punktów.
 • Za każdą kulkę w złym magazynie – 5 punktów.
 • Za powrót robota na pole START/META 10 punktów i za autonomiczne zatrzymanie na tym polu – 20 punktów.
 • Za czas: 0-50 punktów, liczone proporcjonalnie, czyli najlepszy czas = 50 punktów (Punkty za czas liczone są tylko w przypadku dowiezienia wszystkich kulek do magazynu).

Prezentacja drużyny może być wykonana dowolną techniką. Powinna przedstawiać członków drużyny oraz robota i nie może trwać dłużej niż 2 minuty. W przypadku prezentacji wykonanych w technice komputerowej, z przyczyn technicznych, prezentacje należy wysłać na adres pozrobot@lego-mindstorms.pl wraz z nazwą drużyny i informacją o formacie prezentacji do dnia 21 kwietnia 2010 do godziny 23:59. Dopuszczalne formaty:

 • Microsoft Windows Media (WMV, WMA, ASF)
 • Microsoft RIFF (WAV, AVI – odtwarzane przy zainstalowanym  pakiecie ffdshow)
 • MPEG 1/2 (w tym MP3, VCD, DVD)
 • RealMedia, RealVideo
 • Adobe Flash
 • Microsoft PowerPoint

Ocena konstrukcji i funkcjonalności robota, przeprowadzona przez zespół sędziowski.0 – 100 punktów, w tym:

 • 0 – 50 punktów za wygląd robota (konstrukcja, zwartość i sztywność, zastosowane rozwiązania techniczne),
 • 0 – 50 punktów za funkcjonalność robota (ocenianie po wszystkich konkurencjach).

UWAGA – wszystkie plansze są ogrodzone do wysokości około 10 cm.Zadaniem robota jest przejechanie od punktu niebieskiego do czerwonego, poruszając się po czarnej linii (jak na animacji powyżej). Linia ma na swojej całej długości kilka zakłóceń (3 przerwy o szerokości do 5 cm i około 5 wypustek o długości do 5 cm). W odległości około 16-20 cm od linii, w trzech miejscach planszy, postawione są pachołki o średnicy około 1cm i wysokości około 10 cm.Zarówno zakłócenia jak i pachołki są umieszczone w losowych miejscach, pokazana animacja to tylko przykład. Plansza do zadania jest oparta na macie, którą przygotowaliśmy w ubiegłym roku. Wszystkie dodatkowe połączenia i zakłócenia zostały wykonane z taśmy izolacyjnej w kolorze białym i czarnym. Każdy pachołek jest zbudowany z 10 ułożonych na sobie części:0 – 200 punktów, w tym:

 • Za każdy pachołek stojący po zatrzymaniu robota: 3 x (0 lub 10 p.) (uwaga: pachołek nie musi znajdować się w tym samym miejscu, ale nie może być przewrócony).
 • Za pokonanie każdej przerwy w trasie: 3 x (0 lub 10 p.),
 • Za autonomiczne zatrzymanie robota na polu końcowym: 0 lub 40 p. (patrząc z góry, pole końcowe musi znajdować się pod dowolną częścią robota),
 • Za czas: 0-100 p., liczone proporcjonalnie – najlepszy czas = 100 p.

Uwaga: punkty za czas i za pachołki naliczone zostaną tylko w przypadku jazdy robota po linii – jazda „na skróty” nie pozwoli zdobyć punktów. W przypadkach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędziaZdjęcia planszyPo dostarczeniu paczki do magazynu sędzia może, na prośbę przedstawiciela drużyny, usunąć ją z magazynu, zapisując należne drużynie punkty (chodzi o to, żeby – w przypadku dostarczania kolejnych paczek – nie przewrócić sobie tych przywiezionych wcześniej).W tym zadaniu dopuszczalne jest również dotykanie robota w polu startowym – można zmienić program lub zdjąć / założyć przywiezione paczki. Z tego wynika również, że punkty za powrót i autonomiczne zatrzymanie na polu START będą naliczane po ustawieniu ostatniej paczki w magazynie.”Paczki” wykonane są z kawałka rury PCV o średnicy 5 cm i długości 10 cm. Kolor dowolny. Rury są puste w środku.Ściany wykonane z klocków LEGO, według schematu.Plansza powstała w oparciu o zeszłoroczną planszę do zadania z ulicą, do planszy doklejone zostały ścieżki dla robota (czarna taśma izolacyjna), ułatwiające wykonanie zadania.Na wykonanie tego zadania robot ma 3 minuty.0 – 200 punktów, w tym:

 • Za każdą „paczkę” stojącą w MAGAZYNIE – 30 punktów, za paczkę „leżącą” – 10 punktów.
 • Za powrót robota na pole START/META 10 punktów i za autonomiczne zatrzymanie na tym polu – 20 punktów (Punkty za czas liczone są tylko w przypadku dowiezienia wszystkich paczek do MAGAZYNU).
 • Za czas: 0-80 punktów, liczone proporcjonalnie, czyli najlepszy czas = 80 punktów (Punkty za czas liczone są tylko w przypadku dowiezienia wszystkich paczek do MAGAZYNU).

Punkty karne:

 • za zniszczenie ściany w fabryce: -30 punktów/ścianę,
 • za zniszczenie „paczki”: -30 punktów za paczkę (doprowadzenie do pęknięcia lub innego uszkodzenia fizycznego).

Zdjęcia planszyKulki – standardowe piłki z zestawu LEGO Mindstorms Edu (średnica 5 cm), po trzy czerwone i trzy niebieskie.Magazyn wykonany z klocków LEGO i papieru kolorowego, według załączonego schematu.Plansza wyłożona wykładziną dywanową w kolorze obojętnym. :-)0 – 200 punktów, w tym:

 • Za każdą kulkę w odpowiednim magazynie – 20 punktów.
 • Za każdą kulkę w złym magazynie – 5 punktów.
 • Za powrót robota na pole START/META 10 punktów i za autonomiczne zatrzymanie na tym polu – 20 punktów.
 • Za czas: 0-50 punktów, liczone proporcjonalnie, czyli najlepszy czas = 50 punktów (Punkty za czas liczone są tylko w przypadku dowiezienia wszystkich kulek do magazynu).