Specyfikacja zadań junior 09

Zadanie 0 – prezentacja drużyny

Prezentacja drużyny może być wykonana dowolną techniką. Powinna przedstawiać członków drużyny oraz robota i nie może trwać dłużej niż 2 minuty. W przypadku prezentacji wykonanych w technice komputerowej, z przyczyn technicznych, prezentacje należy wysłać na adres pozrobot2009@lego-mindstorms.pl wraz z nazwą drużyny i informacją o formacie prezentacji do dnia 16 kwietnia 2009 do godziny 23:59. Dopuszczalne formaty:
 • Microsoft Windows Media (WMV, WMA, ASF)
 • Microsoft RIFF (WAV, AVI – odtwarzane przy zainstalowanym  pakiecie ffdshow)
 • MPEG 1/2 (w tym MP3, VCD, DVD)
 • RealMedia, RealVideo
 • Adobe Flash
 • Microsoft PowerPoint

Punktacja

0 – 100 punktów.

Zadanie 1 – ruch po linii

Plansza

Opis zadania

Robot powinien rozpocząć swój ruch na polu niebieskim, następnie poruszając się po czarnej linii powinien dojechać do pola czerwonego (i zatrzymać się). W zadaniu liczyć będzie się precyzja oraz czas przejazdu. W losowych miejscach zostaną na trasie robota ustawione dwie bramki o szerokości 35 cm, za których wywrócenie będą naliczane punkty karne.
Dotknięcie robota podczas przejazdu przez dowolnego zawodnika spowoduje cofnięcie maszyny na punkt startowy (bez zatrzymywania pomiaru czasu przejazdu).
Uwaga: W tegorocznych zawodach pozostała część planszy nie będzie wykorzystywana.

Punktacja

100 punktów za całe zadanie:
 • 20 punktów za zatrzymanie się na czerwonym polu
 • po 20 punktów za przejechanie pod bramką bez jej wywrócenia,
 • do 40 punktów za czas przejazdu (pod warunkiem przejechania toru po linii – przejazd „na skróty” ((decyduje sędzia)) nie pozwoli zdobyć tych punktów) według wzoru: x = 40 – (czas_przejazdu_w_sekundach/3)
Otrzymane punkty będą zaokrąglone do najbliższej większej liczby całkowitej przy użyciu funkcji sufit.

Zadanie 2

Plansza

Opis zadania

Robot wyrusza z pola START, w momencie dojechania do pasów (1) powinien się zatrzymać (całkowite zatrzymanie kół na min. 1 sekundę), następnie jadąc dalej powinien pokonać zakręt w lewo i po przekroczeniu pierwszej poprzecznej linii w kolorze zielonym (2) i czerwonej linii (3) robot powinien zostać zaparkowany na jednym z dwóch pól: STOP 1 lub STOP 2.

Punktacja

100 punktów za całe zadanie:
 • 10 punktów za zatrzymanie się na zielonych pasach (1),
 • 10 punktów za pokonanie zakrętu,
 • po 5 punktów za przejechanie przez linię (2) i (3), (suma – 10 pkt.)
 • 20 punktów za zaparkowanie w polu STOP 2 lub 10 punktów za parkowanie w polu STOP 1,
 • do 50 punktów za czas przejazdu (liczony od momentu startu do zatrzymania się na jednym z pól STOP 1 lub STOP 2), obliczane według wzoru: x = 50 – (czas_przejazdu_w_sekundach-20)/2 (UWAGA: jeżeli z obliczeń wynika, że x>50 to przyjmujemy x=50)
Otrzymane punkty będą zaokrąglone do najbliższej większej liczby całkowitej przy użyciu funkcji sufit.
Dodatkowo – na czarnych liniach postawione zostaną w losowych miejscach „pachołki parkingowe”, których wywrócenie skutkować będzie odjęciem 3 punktów (za każdy).

Zadanie 3

Plansza

(Widok „z boku”) – plansza ma szerokość 50 cm i całkowitą długość ok. 1,5 m.

Opis zadania

Robot rozpoczyna swoją drogę z pola Start, następnie powinien przejechać jak najszybciej do pola Meta. Po drodze musi pokonać przeszkodę (nieckę) wypełnioną grochem ((jest bardziej „ekologiczny” niż styropian i bez problemu spełnia warunek < 2 cm)).

Punktacja

Do zdobycia jest 100 punktów:
 • 50 punktów za dojechanie na metę,
 • do 50 punktów za czas przejazdu, zgodnie z wzorem:
x = 50 – ((czas_przejazdu_w_sekundach-20)/2) (UWAGA: jeżeli z obliczeń wynika, że x>50 to przyjmujemy x=50)
Otrzymane punkty będą zaokrąglone do najbliższej większej liczby całkowitej przy użyciu funkcji sufit.

Konkurencja 4

Ocena konstrukcji i funkcjonalności robota, przeprowadzona przez zespół sędziowski.

Punktacja

0 – 100 punktów, w tym:
 • 0 – 50 punktów za wygląd robota (konstrukcja),
 • 0 – 50 punktów za funkcjonalność robota