Kategoria START 13

Nazwa zadania: Światowe dziedzictwo

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości to lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, ze względu na unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.

Zadaniem drużyn uczestniczących w konkursie będzie zbudowanie z klocków LEGO urządzenia / modelu / robota, które będzie służyć pokazaniu jednego z obiektów znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Konstrukcję należy uzupełnić o:

 • prezentację multimedialną na temat drużyny i pokazywanego obiektu,
  Uwaga! Prezentacja może zostać przygotowana w dowolnej formie:

  • pokaz,
  • przedstawienie,
  • komputerowa prezentacja multimedialna (prosimy o przesłanie do organizatora informacji o wymaganiach technicznych prezentacji),
  • pokaz slajdów,
  • piosenka, poemat, sonet, melorecytacja, kabaret, przemówienie, układ choreograficzny lub dowolna inna forma, która zostanie przez drużynę wybrana do opowiedzenia o sobie i o wybranym obiekcie.
 • plakat o wymiarach min. 100 x 130 cm na temat wybranego miejsca.

Punktacja

Projekt (0 – 45 p.)

 • Kreatywność i jakość projektu: 0 – 25 p.
 • Przygotowanie drużyny – wiedza o pokazywanym obiekcie: 0 – 15 p.
 • Ocena wartości rozrywkowej projektu: 0 – 5 p.

Sterowanie / programowanie (0 – 45 p.)

 • Automatyzacja: 0 – 15 p.
 • Złożoność projektu: 0 – 15 p.
 • Założenia logiczne: 0 – 15 p.

Rozwiązania projektowe  (0 – 45 p.)

 • Ocena wiedzy technicznej twórców projektu: 0 – 15 p.
 • Zastosowane rozwiązania techniczne: 0 – 10 p.
 • Efektywność mechaniczna: 0 – 10 p.
 • Stabilność budowli: 0 – 5 p.
 • Ocena estetyki wykonania: 0 – 5 p.

Prezentacja (0 – 55 p.)

 • Ocena merytoryczna prezentacji: 0 – 15 p.
 • Ocena umiejętności komunikacyjnych: 0 – 10 p.
 • Odpowiedzi na pytania komisji: 0 – 10 p.
 • Ocena plakatu: 0 – 10 p.

Praca w grupie (0 – 20 p.)

 • Efekt dydaktyczny projektu: 0 – 10 p.
 • Ocena zaangażowania i umiejętności pracy w grupie: 0 – 10 p.

Formularz zgłoszeniowy

Leave a Reply