Kategoria KADET 13

Nazwa zadania: Batik

Wprowadzenie

(Za wikipedia.pl) Batik – technika malarska polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane warstwą wosku. Dla uzyskania specjalnych efektów proces woskowania i farbowania można powtarzać wielokrotnie.
Wzory na tkaninie, najczęściej bawełnianej, uzyskuje się przez pokrywanie płótna gorącym woskiem. Używa się do tego pędzla, patyczka, szpatułki i tjantingu (przyrządu do malowania na tkaninach). Następnie tkaninę zanurza się w zimnej kąpieli barwiącej. Miejsca pokryte woskiem pozostają niezabarwione. Po wysuszeniu można nałożyć kolejną woskową fazę wzoru i ponownie barwić w ciemniejszym barwniku. Czynność tę powtarza się wielokrotnie. Po wykonaniu projektowanego wzoru tkaninę prasuje się przez biały papier. Batik to technika wykonywana przez pokolenia, najbardziej popularna w Indonezji i innych krajach Azji, gdzie najczęściej do formowania pozycji batiku używa się skór zwierzęcych.
W roku 2009 indonezyjski batik został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości

Opis zadania

Widok planszy i definicje

plansza - kadet
kadet - plansza

Na początku przejazdu drużyna ładuje na swojego robota 5 wybranych przez sędziego obiektów (jak na rysunku poniżej), które robot musi dostarczyć – zgodnie z ich kolorem – do odpowiednich obszarów (kolorowe magazyny) w określonej przez sędziów kolejności. Następnie robot musi przesunąć walec do szarego magazynu w rogu planszy i dojechać na pole końcowe, gdzie powinien się autonomicznie zatrzymać.

Wymiary (w mm) – tolerancja +/- 2mm

kadetkadet

 

 

Wyboje:

Instrukcja budowy obiektów do transportu:

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zadania

 1. Na początku każdej rundy sędziowie wybierają 5 obiektów, które będą dostarczane przez roboty do magazynów i określają kolejność w jakiej powinny być one dostarczone.
 2. Przejazd drużyna rozpoczyna od ustawienia robota na polu startowym tak, by żadną swoją częścią nie wystawał poza jego obszar.
 3. Członkowie drużyny ładują na robota otrzymane od sędziego obiekty.
 4. Po przekazaniu sędziemu informacji o gotowości sędzia daje sygnał do startu.
 5. Po sygnale startu robot może rozpocząć ruch.
 6. Robot może poruszać się po całej planszy.
 7. Robot musi dostarczyć do odpowiednich magazynów obiekty, które na sobie przewozi, następnie musi przesunąć walec z jego pozycji początkowej do szarego magazynu w rogu planszy.
 8. Ostatnim elementem zadania jest przejazd na pole końcowe (do strefy A lub B) i zatrzymanie się autonomiczne robota. Robot musi całkowicie wjechać na pole końcowe (patrz przykłady na zdjęciach poniżej)
 9. Podczas przejazdu robot może pozostawiać na planszy swoje moduły i części, by ułatwić sobie wykonanie zadania. Główna część robota (elektronika, np. kostka, czujniki, silniki / serwomotory) musi dojechać na pole końcowe.
 10. Przejazd zostanie zakończony, jeśli:
  • Robot podczas przejazdu zostanie dotknięty przez członka drużyny,
  • upłynie czas (2 min.) na wykonanie zadania,
  • robot dojedzie i zatrzyma się na polu końcowym,
  • przedstawiciel drużyny poprosi o zakończenie przejazdu,
  • nastąpi inne złamanie regulaminu przez robota lub członków drużyny.

Punktacja

 1. Punkty będą naliczane po przejeździe.
 2. Za każdy obiekt umieszczony w odpowiednim magazynie – 10 p. (maks. 50 p.)
 3. Za umieszczenie obiektów w zadanej przez sędziego kolejności  – 10 p.
 4. Za wypchnięcie walca z jego obszaru początkowego – 10 p.
 5. Za dostarczenie walca do szarego magazynu – 10 p., jeżeli walec będzie stał, 5 p. jeśli będzie leżał.
 6. Dojazd i autonomiczne zatrzymanie się na polu końcowym – 10 p. za zatrzymanie się w strefie A, 20 p. za zatrzymanie się w strefie B.
 7. Maksymalna liczba punktów – 100. W przypadku zdobycia równej liczby punktów o kolejności drużyn w rankingu będzie decydował czas przejazdu.

Formularz zgłoszeniowy

Leave a Reply