PozRobot 2013

Rozpoczynamy podawanie informacji na temat V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Robotyki PozRobot.
W tym roku przewidujemy kilka drobnych zmian w stosunku do poprzednich edycji. Pierwszą i najważniejszą różnicą jest wprowadzenie nowej kategorii – START – dla uczniów klas 0 – 4 szkoły podstawowej. Pozostałe kategorie ściślej powiązaliśmy z wiekiem uczestników, zmianie uległy również przepisy dotyczące wykorzystywanego podczas konkursu sprzętu.
Od tego roku wprowadzamy także niewielką odpłatność za udział w konkursie – 10 zł od osoby. Pieniądze te zostaną wykorzystane do zapewnienia posiłków podczas zawodów i – jeśli budżet na to pozwoli – zakup nagród.

Wszystkie informacje dotyczące zmian można znaleźć w regulaminie zawodów i w załączniku do niego.

Leave a Reply