[Junior] Limit drużyn

W związku z dużym zainteresowaniem zwiększyliśmy (w kategorii Junior) limit drużyn do 25. Zostały ostatnie dwa miejsca, więc – kto pierwszy ten lepszy…

[Kadet i Junior] Rejestracja drużyn

Rejestracja na młodzieżową edycję PozRobota ruszyła!

W celu zarejestrowania drużyny prosimy o przesłanie na nasz adres [pozrobot (małpa) pozrobot (kropka) pl] wiadomości zawierającej następujące informacje:

Nazwa drużyny, poziom (kadet / junior), liczba osób w drużynie, imię i nazwisko opiekuna, nazwa reprezentowanej szkoły.

Lista aktualnie zgłoszonych drużyn znajduje się tutaj.

[Student] Lista drużyn.

Zważywszy na spore zainteresowanie Komitet Organizacyjny zawodów PozRobot podjął decyzję o zwiększeniu liczby drużyn uczestniczących w studenckiej części konkursu do siedemnastu – dopuszczając do zawodów zespół Who’s NeXT? (Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki).

Ponadto, po rezygnacji zespołu Biedni_studenci (Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny), z listy rezerwowej zostaje dopuszczony zespół superkonfo​dopieszcza​czoszybotr​on (Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki).

Obecnie lista potwierdzonych drużyn wygląda następująco:

 1. RWI One – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki
 2. RWI Two – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki
 3. RoboWarriors – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
 4. Garwutki – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
 5. GRIK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych
 6. Jagiellonian Team Izaak 2.0 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki
 7. Jagiellonian Team Karel 2.0 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki
 8. Jagiellonian Team Valentino 2.0 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki
 9. Goffery z Dżemorem – Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny
 10. Aniołki Charliego – Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny
 11. ROBOLE – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
 12. ALMAYA – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 13. Robomaniacs Prime – Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 14. Yet Another Robomaniacs Team – Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 15. Robomaniacs Academy – Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 16. Who’s NeXT? – Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
 17. superkonfo​dopieszcza​czoszybotr​on – Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki