Regulamin szkoleń

Warunki uczestnictwa w naszych szkoleniach

 1. Warunkiem zgłoszenia do udziału jest rejestracja on-line poprzez stronę www.pozrobot.pl/szkolenia/.
 2. Anulowania zgłoszenia można dokonać w formie pisemnej (również pocztą elektroniczną) najpóźniej na 3 dni robocze przed datą szkolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób lub firm, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia bez podawania powodu. W takim przypadku osoba zgłoszona lub firma zostanie poinformowana o anulacji zgłoszenia indywidualnie przez pracownika fundacji ALE Nauczanie.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób.
 5. Organizatorzy poinformują zgłoszone osoby o odwołaniu imprezy oraz dokonają zwrotu kwot wpłaconych przez uczestników na konto Organizatora tytułem opłaty za konferencję lub wyjazd studyjny.
 6. Opłatę za uczestnictwo proszę przekazać na konto:
  Fundacja ALE Nauczanie (dawniej PozRobot)
  ul. Wysogotowska 9
  62-081 Przeźmierowo
  Bank Pekao SA, I Oddział w Poznaniu
  nr rachunku: 61 1240 1747 1111 0010 4007 4246
  w opisie przelewu prosimy podać datę szkolenia.
 7. Fundacja ALE Nauczanie nie zapewnia miejsc noclegowych ani transportu na miejsce szkolenia. Każdy z uczestników dokonuje opłaty za noclegi we własnym zakresie.
 8. Ceny za udział w szkoleniu są cenami brutto, chyba że wyraźnie zaznaczono, że do podanych kwot należy doliczyć VAT.
 9. W trakcie szkoleń organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu warsztatów w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej, w tym wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach fundacji ALE Nauczanie oraz do celów ewaluacji pracy trenerów.
 10. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu warsztatów za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych.