Marbles Student 11

Marbles zasady

1.1 Opis

W zadaniu startują dwa roboty przeciwnych drużyn. Zadaniem każdego z nich jest dostarczenie jak największej ilości piłek na swoje pole startowe przed upływem czasu.

1.2 Zasady

 • Jednocześnie w zadaniu biorą udział dwie drużyny, z których każda wystawia do zadania jednego robota,
 • Czas wykonania zadania to jedna minuta. Oba roboty muszą się zatrzymać do tego czasu. Robot który będzie się nadal poruszać w 61. sekundzie zostanie zdyskwalifikowany,
 • Roboty mogą ze sobą walczyć:
  • organizatorzy nie odpowiadają za stan robotów przed i po ukończeniu zadania,
   • zabronione jest korzystanie z min przeciwpancernych, granatników, wyrzutni napalmu i pił łańcuchowych
   • w szczególności zabronione jest rozszczepianie uranu po zakończeniu przejazdu
 • Robot porusza się po białej kwadratowej planszy podzielonej, za pomocą czarnej linii grubości 2cm, na 16 kwadratowych pól (w układzie 4×4), o wymiarze 20x20cm każde. Na zewnątrz planszy znajduję się strefa o szerokości 30cm, po której robot może się swobodnie poruszać. Cała plansza (wraz ze strefą) otoczona jest murkiem bezpieczeństwa wysokości 5cm.
 • Dwa przeciwległe pola na kracie wyznaczać będą pola startowe. Obszary te oznaczone będą kolorowym papierem (odpowiednio czerwonym i niebieskim) przyklejonym do maty czarną taśmą izolacyjną,
 • Na początku zadania, kapitanowie obu drużyn umieszczają swoje roboty na polach startowych,
 • Sędzia ogłasza moment zakończenia fazy przygotowań, po czym sprawdza poprawność ustawienia robotów,
 • Sędzia ma prawo zdyskwalifikować robota w przypadku złego ustawienia go na planszy,
 • Po fazie przygotowań kapitanowie drużyn na sygnał sędziego uruchamiają roboty,
 • Roboty muszą być ustawione tak, aby nie przekraczać wewnętrznych krawędzi planszy, mogą przekraczać zewnętrzne krawędzie (por. z obrazkiem, gdzie zielone kwadraty oznaczają pola startowe o rozmiarze 30x30cm),
 • Na macie umieszczone jest 7 standardowych piłeczek LEGO (nr kat. LEGO 4100758- niebieska i 4156530- czerwona),
 • Piłeczki umieszczone są na oponach (nr kat. LEGO 281526),
 • Ułożenie piłeczek na macie jest stałe. Oznacza to, że przy każdym przejeździe, piłeczki zawsze rozmieszczone będą jak na schemacie poniżej. Jedynym zmiennym czynnikiem jest kolor piłeczki na danym miejscu.
 • Zadaniem każdego robota jest dostarczenie jak największej ilości piłek na pole wyznaczone przez granatowy lub czerwony kolor, taki sam jak pole startowe danego robota,
 • Każdej drużynie będą policzone jedynie te piłki, które w momencie zakończenia rundy (1 minuta) będą znajdować się na wyznaczonym polu drużyny,
 • Piłka jest na polu jeśli jej dowolny atom znajduje się nad kolorową częścią tego pola.

1.3 Punktacja za konkurencję

Drużyna która uzbiera większą ilość piłek uzyskuje 1 duży punkt. W przypadku remisu obie drużyny otrzymują 0.5 dużego punktu. Dodatkowo każda zaliczona piłka przekłada się na 1 mały punkt dla drużyny. W przypadku dyskwalifikacji jednego z robotów druga drużyna otrzymuje duży punkt oraz samodzielnie wykonuje przejazd w celu uzbierania małych punktów.

1.4 Plansza oraz schemat ułożenia piłek i pól startowych

schemat marbles

1.5 Pliki planszy do wydruku

plansza_kwadraty.zip – taki sam szkielet planszy zostanie wykorzystany w zadaniu Bumper Chaser.