Zadanie 3 kadet 11

Opis zadania

Robot powinien rozpocząć swój ruch na polu niebieskim, następnie poruszając się po czarnej linii powinien dojechać do pola czerwonego (i zatrzymać się). W zadaniu liczyć będzie się precyzja oraz czas przejazdu. W losowych miejscach zostaną na trasie robota ustawione dwie bramki o szerokości 35 cm, za których wywrócenie będą naliczane punkty karne.
Dotknięcie robota podczas przejazdu przez dowolnego zawodnika spowoduje cofnięcie maszyny na punkt startowy (bez zatrzymywania pomiaru czasu przejazdu). Można wyłączyć robota na polu czerwonym, ale spowoduje to nieprzyznanie punktów za autonomiczne zatrzymanie.

Punktacja

100 punktów za całe zadanie:
  • 20 punktów za autonomiczne zatrzymanie się na czerwonym polu
  • po 20 punktów za przejechanie obok bramki bez jej wywrócenia,
  • 0 – 40 punktów za czas, 40 punktów dla najlepszego czasu, reszta proporcjonalnie.

Leave a Reply