Kategoria KADET 15

Wywóz śmieci z miasta został powierzony firmie, która do pracy wykorzystuje roboty. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie robota, który będzie nadawał się do tej pracy.

Kategoria wiekowa: KADET (wiek 8 – 12 lat)

Ogólne zasady

Na planszy znajdują się dwa pola startowe w kolorze żółtym i zielonym, kilka czarnych linii symbolizujących ulice oraz 10 walców – koszy ze śmieciami (na skrzyżowaniach zaznaczonych na biało). Dwa walce mają kolor czerwony, oprócz nich na planszy znajdują się po 4 walce w kolorze żółtym i zielonym. Walce są ustawione losowo (każdy przejazd będzie miał inne ustawienie walców)

Zadaniem robota jest znalezienie i dostarczenie na swoje pole startowe walców w pasującym kolorze.

Zasady szczegółowe

Przed każdym przejazdem sędziowie losują pola startowe dla uczestników oraz ustawiają w sposób losowy walce w odpowiednich miejscach na planszy.

Na jednej planszy zadanie wykonują jednocześnie dwa roboty

Na wykonanie zadania roboty mają 2 minuty.

Punktacja:

  • za każdy walec w odpowiednim kolorze dostarczony do własnego pola
    startowego: 20 punktów

  • za każdy walec w nieodpowiednim kolorze dostarczony do własnego pola
    startowego: -20 punktów

  • za każdy walec przestawiony w inne miejsce i nie dowieziony do jednego z pól startowych: -10 punktów (dla drużyny, która go przestawiła)

Koniec pomiaru czasu następuje na sygnał dany przez kapitana drużyny. Jeżeli robot znajduje się wtedy na swoim polu startowym i dostarczył tam przynajmniej 1 walec w odpowiednim kolorze, drużyna otrzymuje 10 punktów. Jeśli zatrzymanie robota na polu startowym odbyło się w sposób autonomiczny, drużyna otrzymuje dodatkowo 10 p.

W przypadku takich samych wyników decydować będzie czas przejazdu (krócej = lepiej) mierzony z dokładnością do 1 sekundy.

 Plansza

kadet_11dpi

Wymiary (plik pdf w skali 1:1 z naniesionymi wymiarami: kadet_wymiary)

Plansza: 2360 mm x 1140 mm (jak do FLLa), dookoła planszy znajduje się barierka o wysokości 8 cm i szerokości 4 cm, pomalowana od wewnątrz na czarno.

Pola startowe 300×300 mm,

Wszystkie wymiary podane z dokładnością ~ +/- 5 mm

Wymiar walców / koszy na śmieci: d=60mm, h=100 mm, walce są wykonane ze styroduru (czyli ciężkie nie są…).

Przykładowy wygląd planszy przed startem:

kadet_przykład

Pytania i odpowiedzi

P1: Czy w kategorii Kadet walce muszą być ustawione w „bazie” na ziemi , czy można je mieć na „pokładzie” robota który zaparkuje w „bazie” ?

O1: Obiekt jest dostarczony do pola, jeśli jakakolwiek część tego obiektu znajduje się nad polem, czyli również dostawa na pokładzie robota będzie dawać punkty drużynie (albo odejmować, jeśli walec ma zły kolor).

P2: Co w sytuacji, jeśli robot w czasie przejazdu wywróci walec?

O2: Mamy tu 3 różne sytuacje:

  1. Robot wywrócił walec w kolorze swojego pola startowego: decyzja należy do drużyny, sędzia może postawić walec na stole lub zdjąć go z planszy (-10 punktów za walec zdjęty i nie dostarczony na miejsce)
  2. Robot wywrócił walec w kolorze drugiego pola startowego: sędzia ustawia walec na miejscu i zaznacza -10 punktów dla drużyny, która go wywróciła. Za dany walec drużyna nie może dostać większej kary niż -10 punktów.
  3. Robot wywrócił czerwony walec: sędzia zabiera walec, kara -10 p. za walec nie dostarczony na miejsce

Leave a Reply