Kategora KADET 14

Maria Skłodowska-CurieNazwa zadania: Laboratorium Państwa Curie

Wprowadzenie

(za wikipedia.pl)Maria Skłodowska-Curie[a] (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – fizyczka, chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.

Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii za wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Jest jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Jest ona też jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym.

Opis zadania (uwaga: aktualizacja 4.04.2014)

Widok planszy i definicje

Curie - zadanie

Plansza do zadania składa się z 4 stref:

plansza kadet

 • Pola startowego,
 • Laboratorium A,
 • Laboratorium B,
 • Magazynu.

W magazynie znajdują się 2 piłki (1 czerwona, 1 niebieska) o średnicach między 40 a 55 mm.

Na planszy wyklejone są czarne linie o szerokości 25 mm, mające (w założeniu) ułatwiać nawigację.

Wymiary (w mm), tolerancja +/- 2 mm

wymiary - kadet wymiary - kadet

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zadania

 1. Na początku rundy sędziowie ustawiają w magazynie, na oznaczonych miejscach, dwie piłki – niebieską i czerwoną oraz określają, które laboratorium ma jaki kolor.
 2. Przejazd drużyna rozpoczyna od ustawienia robota na polu startowym (zielonym), tak by żadną swoją częścią nie wystawał za to pole.
 3. Po przekazaniu sędziemu informacji o gotowości sędzia daje sygnał do startu.
 4. Po sygnale startu robot może rozpocząć ruch.
 5. Robot może poruszać się po całej planszy.
 6. Zadanie polega na znalezieniu w magazynie piłek i dostarczeniu ich do odpowiednich laboratoriów.
 7. Po zakończeniu zadania robot musi zatrzymać się autonomicznie w polu startowym (dowolna część robota powinna znajdować się nad polem).
 8. Podczas przejazdu robot może pozostawiać na planszy swoje moduły i części, by ułatwić sobie wykonanie zadania. Główna część robota (elektronika, np. kostka, czujniki, silniki / serwomotory) musi dojechać do bazy (zgodnie z punktem 7).
 9. Przejazd zostanie zakończony, jeśli:
  • Robot podczas przejazdu zostanie dotknięty przez członka drużyny,
  • upłynie czas (2 min.) na wykonanie zadania,
  • robot zatrzyma się autonomicznie w polu startowym,
  • przedstawiciel drużyny poprosi o zakończenie przejazdu,
  • nastąpi inne złamanie regulaminu przez robota lub członków drużyny.

  Przykładowy wygląd planszy

Punktacja

 1. Punkty będą naliczane po przejeździe.
 2. Za czerwoną piłkę w czerwonym laboratorium: 25 p.
 3. Za niebieską piłkę w niebieskim laboratorium: 25 p.
 4. Za kulkę w laboratorium w innym kolorze: 10 p.
 5. Za kulkę nie znajdującą się w laboratorium lub w magazynie na końcu przejazdu: -5 p.
 6. Za autonomiczne zakończenie przejazdu na polu startowym (pod warunkiem dostarczenia przynajmniej jednej kulki  do dowolnego laboratorium): 20 p.
 7. W przypadku zdobycia równej liczby punktów o kolejności drużyn w rankingu będzie decydował czas przejazdu (krócej = lepiej).

Formularz zapisów

Leave a Reply